top of page
slice1.png

Kaş, Kirpik, Göz Kapağı Çevresinin Günlük Temizliğinde

Blefarex 1.png

Klinik çalışma ile kanıtlanmış etkililik ve güvenlilik

Blefar-ex Plus, kirpik, kaş, göz kapağı ve çevresi için formüle edilmiş özel bir cilt temizleyici üründür. Blefar-ex Plus, kirpik folikülü, sebase ve apokrin bezlerin inflamasyonuyla karakterize Blefarit hastalarında musinöz hücre hasarını azaltmada, kuru göz semptomlarını gidermede, gözyaşı kalitesini arttırmada, oküler iritasyonun ve inflamasyonun inhibisyonunda, epitel bütünlüğünün sürdürülmesinde ve demodeks eradikasyonunda etkilidir. Blefar-ex Plus, ≥% 5 TTO içeren ürünler için bildirilen negatif etkileri oluşturmaz ve Blefarit hastalarında kirpik, göz kapağı ve çevresinin  günlük temizliğinde güvenle kullanılabilir.
Detaylı bilgi için ürün web sitesini ziyaret edin.
www.blefarex.com
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 01.07.2016 tarih ve 86341 sayılı uygunluk yazısına istinaden Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan etkinlik ve güvenlilik çalışması 
bottom of page