top of page

Uzmanlıklarımız

Formülasyon Geliştirme

Fito-kimyasallar ve doğal aktif maddeler kullanılarak, biyolojik etkisi yüksek, istenmeyen etkileri elimine edilmiş optimal formülasyonların (kozmesötik, tıbbi cihaz, takviye edici gıda, geleneksel bitkisel tıbbi ürün) geliştirilmesi.

Bu aşamada, satın almada karar verici olanlar için (son tüketici/sağlık profesyoneli) bilinen ve genel kabul görmüş etkili maddeler yanında, hedef piyasada henüz bilinmeyen bununla birlikte etkililiği uluslararası saygın dergilerde yayımlanmış makaleler kapsamında yeni kanıtlanmış aktifler bir arada kullanılabilir. Bu sayede etkililiği yüksek ve farklı etken maddeler öne çıkarılarak tasarlanmış yeni ürün ile piyasada yenilikçi bir algı yaratılırken hem hedef kitle tarafından kolay kabul edilebilen hem de mevcut ve potansiyel rakipler karşısında ticari rekabet üstünlüğü olan ürüne ulaşılmış olunur.

 

Pazarlama/Medikal Danışmanlığı
 • Ürün saha pazar araştırmasının yapılması,

 • Ürün genel konseptinin oluşturulması,

 • Ürün pazarlama/satış materyallerinin hazırlanması,

 • Ürün ile ilgili medikal ve satışa yönelik eğitimlerin verilmesi.

Ürünün tüketiciye ve/veya sağlık profesyoneline yönelik olması göz önüne alınarak farklı hedef kitleler için bilgilendirici, merak uyandırıcı, ürüne yönlendirici, güven arttırıcı satış ve pazarlama metinleri, materyalleri hazırlanır.

Akademisyen-sağlık uzmanları tarafından eğitim portfolyosu hazırlanır ve eğitim sunumu yine konusunda uzman eğiticiler tarafından yapılır.

 

Ruhsatlandırma Hizmetleri

Resmi otoritelere bildirim, izin veya ruhsat süreçleri, geliştirilen ürünün statüsüne uygun olarak (kozmetik, takviye edici gıda, tıbbi cihaz, geleneksel bitkisel tıbbi ürün) hazırlanır ve gerçekleştirilir.

Bu aşamada ürünün ambalaj üstü bilgileri, var ise prospektüs metinleri  yasal düzenlemeler göz önüne alınarak hazırlanır.

Hizmet alan firmanın organizasyon yapısına ve hizmet sözleşmesine uygun olarak dosya hazırlama, başvuru, işlem takibi gibi süreçler ya ‘Long-Age Health’ tarafından bizzat gerçekleştirilir ya da firmaya bu konuda yol gösterici danışmanlık hizmeti verilir.

Ürün Etkililik ve Güvenlilik Çalışmaları
 • Kozmetik klinik araştırmaları (ürün etkililik ve güvenlilik çalışmaları) dizayn edilmesi, yürütülmesi,

 • Çalışma protokolü, hasta kayıt formu, anket, bilgilendirilmiş gönüllü olur formu oluşturulması,

 • Etik Kurul-Sağlık Bakanlığı başvuru dosyaları hazırlama, başvuru ve onay takipleri,

 • Klinik araştırmalarda kurum yada özel tetkik merkezlerinin organizasyonu, süreç takibi,

 • Örneklem hesaplanması,

 • İstatistik analiz,

 • Klinik çalışma sonuç raporunun hazırlanması.

bottom of page